Menú Principal

ACTIVIDADES DE ASESORAMENTO E ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE A SOCIEDADE XESTORA DO CITEEC SL E A EMPRESA PÚBLICA PARA REDACCIÓN DE DIRECTRICES E INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DA ADMINISTRACION HIDRÁULICA DE GALICIA

Contrato de I+D de especial relevancia con empresas y/o administraciones - Tipo: Contrato

Financiadores

EPOSH - Administración Hidráulica de Galicia - Xunta de Galicia

Participantes

Sociedad Gestora del centro de Innovación en Edificación e Ingeniería Civil S.L.( CITECC S.L.)

Duración

Septiembre 2007 - Septiembre 2008

Investigadores

Investigador responsables: Jerónimo Puertas Agudo y Joaquín Suárez López
Número de investigadores participantes: 4

Descripción

Importe: 108.040,00.-€

Palabras clave

*

Publicaciones relacionadas

No hay publicaciones relacionadas con esta investigación

logos