Menú Principal

Fortalecemento das capacidades técnicas da administración rexional responsable do recurso hídrico Ara-Norte no ámbito dos SIX, da hidroxeoloxía e hidroloxía. Fase III (SIXHIARA III)

Financiadores

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Xunta de Galicia.

Participantes

ICARTO - Innovación cooperación cartografía e territorio S.L.

Duración

Abril 2015 - Octubre 2016

Investigadores

Investigador responsable: Antón Amado Pousa (ICARTO)

Descripción

    

Palabras clave

Mozambique, ARA-Norte

Publicaciones relacionadas

No hay publicaciones relacionadas con esta investigación

logos