Menú Principal

Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas. GESTDAM

Financiadores

Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia. Conecta Peme 2014

Participantes

Universidade da Coruña

Duración

Febrero 2014 - Junio 2015

Investigadores

Investigador responsable: Juan L. Pérez Ordóñez y Jerónimo Puertas Agudo
Número de investigadores participantes: 16

Descripción

_

Palabras clave

presas, seguridade

Publicaciones relacionadas

No hay publicaciones relacionadas con esta investigación

logos